کلیدواژه‌ها = میرداماد
تعداد مقالات: 3
1. معناشناسی «ماهیت» در مابعدالطبیعۀ میرداماد

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-150

سیدمحمد منافیان


2. تحلیل انتقادی «نظریۀ بداء بر پایۀ باور به هیولی»

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

محمدمهدی منتصری؛ احد فرامرز قراملکی


3. چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی