کلیدواژه‌ها = لحوق ابدان به نفوس
تعداد مقالات: 2
1. معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-186

10.30513/ipd.2020.527

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


2. معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی