کلیدواژه‌ها = تناسخ
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-46

رضا رضازاده؛ زهرا جمشیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


2. بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-21

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ امیر راستین