کلیدواژه‌ها = ولایت
تعداد مقالات: 2
1. اسفار اربعه از منظر رفیعی قزوینی و جوادی آملی

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 25-44

عبدالحسین خسروپناه؛ رضا حصاری


2. تأملی در روش‌شناسی فهم در فلسفۀ صدرالمتألهین

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 117-136

پروین نبیان؛ محبوبه پهلوانی‌نژاد