فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا دربارۀ لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 3-24

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی