نویسنده = ���������������� ������
اصالت وجود؛ مسئله‌ای بدیهی یا نظری؟

دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 49-70

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان


بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 87-110

حجت اله مرزانی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف اله نبوی


ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 51-75

رضا اکبریان؛ محمدمهدی کمالی؛ محمدمهدی کمالی


ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 8، شماره 13، بهمن 1392، صفحه 79-98

رضا اکبریان؛ غلامعلی مقدم