نویسنده = عزیزالله فیاض صابری
تعداد مقالات: 2
1. تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-92

حسین غفاری؛ سیدمحمد مظفری؛ عزیزالله فیاض صابری


2. عقل نظری و عقل عملی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری