کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 4
1. مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


2. ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم


3. منزلت عرفان و قرآن در مقایسه با عقل در اندیشۀ ابن‌سینا

دوره 8، شماره 12، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-100

شمس الله سراج؛ حسن رهبر


4. بنیانهای فکری مولانا و حکیم سبزواری در عرفان و حکمت

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-134

حسین بهروان