کلیدواژه‌ها = مجرد
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و مقایسه دو رهیافت متفاوت صدرالمتالهین در توجیه فلسفی سریان علم به اجسام مادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

10.30513/ipd.2022.3458.1287

محمد هادی کمالی؛ جهانگیر مسعودی؛ سیدحسین سیدموسوی


2. عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


3. بررسی و تحلیل انتقادات فخر رازی به براهین ابن سینا در تجرّد نفس ناطقه

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 151-168

سیدمحمد موسوی بایگی


4. تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-75

عسکر دیرباز؛ احمد شه گلی