کلیدواژه‌ها = تجرد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و بررسی ادله قرآنی بر تجرد نفس با تأکید بر تفاسیر روایی

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 161-186

10.30513/ipd.2021.1547.1138

صاحبه عاشوری؛ زهره برقعی


2. عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


3. ابعاد ابتکاری نظریۀ مُثُل در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-142

قدرت الله قربانی