کلیدواژه‌ها = جوهر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

غلامعلی مقدم؛ ابوالحسن ارجمند


2. جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری


3. بررسی و تحلیل دیدگاه ارسطو دربارۀ معرفت یقینی در فلسفۀ اولی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 87-110

حجت اله مرزانی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف اله نبوی


4. معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع