کلیدواژه‌ها = عینیت
تعداد مقالات: 3
1. فرد و جامعه؛ کشاکش آراءِ فلاسفه معاصر مسلمان

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 47-72

10.30513/ipd.2021.1657.1147

یحیی بوذری نژاد؛ کیوان سلیمانی؛ الهه طالب زاده


2. تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-92

حسین غفاری؛ سیدمحمد مظفری؛ عزیزالله فیاض صابری


3. نقد و بررسی وحدت وجود عرفانی در منابع وحیانی

دوره 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-50

محمد اسدی گرمارودی