نویسنده = سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا دربارۀ لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با رویکرد فلسفی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 3-24

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


2. نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


3. بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-21

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ امیر راستین