کلیدواژه‌ها = فلسفه
مداقه‌ای در مبنای اصالت وجود

دوره 17، شماره 30، شهریور 1401، صفحه 279-300

10.30513/ipd.2023.3627.1308

محمد نجاتی؛ مصطفی مؤمنی (نویسنده مسئول)؛ یاسر سالاری؛ فاروق طولی


ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم


برهان وجودی در الهیات فلسفی غرب و اسلام

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 157-179

ولی اللّه عباسی