کلیدواژه‌ها = جسم
تعداد مقالات: 4
1. بازشناسی مفهوم طبیعت در فلسفه سهروردی در پرتو نقد صورت نوعیه

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 111-132

سیدمحمدعلی دیباجی؛ علی اکبر ناسخیان


2. نقادی نظریۀ فخر رازی در مورد جوهر فرد

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

محمود صیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


3. جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری


4. حقیقت جسم از نگاه متکلمان و نقد آن بر اساس مبانی حکما

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 63-81

حسین غفاری؛ رحمت الله کریم زاده