کلیدواژه‌ها = زمان
تعداد مقالات: 2
1. نقادی نظریۀ فخر رازی در مورد جوهر فرد

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 93-112

محمود صیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


2. چیستی دهر و سرمد و نسبت آن دو با زمان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 125-148

علیرضا کهنسال؛ معصومه عارفی