نویسنده = حسین غفاری
تعداد مقالات: 8
1. برهان قوه و فعل از منظر فلسفه مشاء

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-62

بهزاد پروازمنش؛ حسین غفاری


2. تفسیر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و کاربرد معرفت‌شناختی ماهیت از نگاه صدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 67-92

حسین غفاری؛ سیدمحمد مظفری؛ عزیزالله فیاض صابری


3. عقل نظری و عقل عملی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 97-110

محمداسحاق عارفی؛ حسین غفاری؛ عزیزالله فیاض صابری


4. انسان و عمومیت خلافت الهی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 131-152

مصطفی میرزایی؛ حسین غفاری؛ محمدمهدی کمالی


5. توحید افعالی و رابطۀ آن با فعل اختیاری انسان

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 75-98

حسین غفاری؛ مریم‌سادات زیارتی


6. بررسی هستی‌شناسانۀ حسن و قبح و گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه محقق اصفهانی و علامه طباطبایی

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-94

عزیزالله فیاض صابری؛ حسین غفاری؛ مصطفی اسفندیاری


7. فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-120

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم


8. حقیقت جسم از نگاه متکلمان و نقد آن بر اساس مبانی حکما

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 63-81

حسین غفاری؛ رحمت الله کریم زاده