کلیدواژه‌ها = ابن عربی
مقایسه تطبیقی خلافت از نگاه شیخ صدوق و ابن عربی

دوره 17، شماره 31، آذر 1402، صفحه 73-97

10.30513/ipd.2023.4933.1416

سیدمحمدامین درخشانی (نویسنده مسئول)؛ مهدی آزادپرور


بررسی تطبیقی حمل حقیقت و رقیقت از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 211-233

10.30513/ipd.2021.1496.1135

رامین گلمکانی؛ هادی ایزانلو؛ رسول پاداش پور


مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 103-122

10.30513/ipd.2020.521

رامین گلمکانی؛ رسول پاداش پور؛ محمدمهدی سلامی


بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


ماهیت و مراتب «ذکر» در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 25-46

علی ارشدریاحی؛ فاطمه زارع