کلیدواژه‌ها = وجود
اصل «تمایز وجود از ماهیت»: بررسی تطبیقی دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4880.1411

لیلا کیان خواه


نقش دانش ریشه شناسی در رهیافت فلسفی به واژه «حقّ» در قرآن کریم

دوره 15، شماره 26، مرداد 1399، صفحه 81-110

10.30513/ipd.2020.1049

بی بی زینب حسینی؛ حسین قائمی اصل؛ رقیه بادسار


معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

دوره 7، شماره 10، خرداد 1391، صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع