کلیدواژه‌ها = ماهیت
تعداد مقالات: 7
1. معناشناسی «ماهیت» در مابعدالطبیعۀ میرداماد

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 129-150

سیدمحمد منافیان


3. جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری


4. بررسی نظریۀ شبح در مبحث وجود ذهنی (و تبیین نسبت آن با نظریۀ ماهوی)

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 149-174

محمدمهدی مشکاتی؛ مهدی منصوری


5. تحلیل صدرایی از رابطۀ علّیت و حذف ماهیات

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-62

عبدالعلی شکر


6. تأملی در اصالت ماهیتی بودن شیخ اشراق

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-115

مصطفی مومنی


7. معیار در جوهر و عرض بودن مقوله‌ها

دوره 7، شماره 10، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-20

جعفر شانظری؛ هوشنگ زارع