کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 8
1. رابطه عالم مثال و عالم طبیعت از دیدگاه علامه طباطبایی و شیخ اشراق

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-40

جواد پارسایی؛ احمد شه گلی


3. معاد جسمانی از دیدگاه امام خمینی و علامه طباطبایی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 171-186

10.30513/ipd.2020.527

سیدمحمد موسوی بایگی؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی؛ محمد مغربی


4. نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-172

سیداحمد حسینی سنگ‌چال؛ محمد سعیدی‌مهر


5. تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی


6. ثبات یا نسبیت گزاره‌های اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-75

رضا اکبریان؛ محمدمهدی کمالی؛ محمدمهدی کمالی


7. ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-98

رضا اکبریان؛ غلامعلی مقدم


8. معاد جسمانی، از نظر آقاعلی مدرس زنوزی و علامه طباطبایی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-54

رضا اکبریان؛ محمداسحاق عارفی شیرداغی