دوره و شماره: دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 1-168 
برهان وجودی آنسلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا

صفحه 77-99

سیدحمید طالب‌ زاده؛ رحمت الله کریم زاده


نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس

صفحه 101-125

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی