دوره و شماره: دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-168 
6. برهان وجودی آنسلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا

صفحه 77-99

سیدحمید طالب‌ زاده؛ رحمت الله کریم زاده


7. نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس

صفحه 101-125

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


8. ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم


مطالب عمومی

9. چکیده عربی

صفحه 151-156