کلیدواژه‌ها = نفس
تعداد مقالات: 14
1. تحلیل و بررسی ادله قرآنی بر تجرد نفس با تأکید بر تفاسیر روایی

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 161-186

10.30513/ipd.2021.1547.1138

صاحبه عاشوری؛ زهره برقعی


2. تجرد مدرک مفاهیم کلی؛ برهانی بر غیر مادی بودن نفس

دوره 15، شماره 27، پاییز و زمستان 1399، صفحه 189-210

10.30513/ipd.2021.742.1069

احمدرضا کفراشی؛ حسن یوسفیان


3. تأملی در معنا، مدلول و مبانی نظریۀ اشتداد علم حضوری نفس به ذاتش در حکمت متعالیه

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 85-102

احمد عسگری؛ حمیدرضا بوجاری


4. تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-66

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ جعفر شانظری


5. بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


6. بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-22

سیدعابدین بزرگی


7. ماهیت فکر و نظر از نگاه متکلمان و حکمای اسلامی

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-123

رحمت الله کریم زاده


8. بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-46

رضا رضازاده؛ زهرا جمشیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


9. نقدی بر نظریۀ «کامل شدن نفس، علت جدایی از بدن»

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-118

سیدحسین سیدموسوی


10. نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-125

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


11. نقد تحلیلی نظریۀ ملاصدرا در جمع بین حدوث و بقای نفس

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 81-91

محمداسحاق عارفی شیرداغی


12. چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-38

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


13. تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 55-75

عسکر دیرباز؛ احمد شه گلی


14. تحلیل رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 83-102

محمداسحاق عارفی شیرداغی