کلیدواژه‌ها = نفس
تجرد مدرک مفاهیم کلی؛ برهانی بر غیر مادی بودن نفس

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 189-210

10.30513/ipd.2021.742.1069

احمدرضا کفراشی؛ حسن یوسفیان


تبیین شاخصه‌های علم از نگاه قاضی سعید قمی

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 45-66

زهرا توکلی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ جعفر شانظری


بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


بررسی رابطۀ نفس و قوا از منظر ابن سینا

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 3-22

سیدعابدین بزرگی


ماهیت فکر و نظر از نگاه متکلمان و حکمای اسلامی

دوره 10، شماره 17، بهمن 1394، صفحه 99-123

رحمت الله کریم زاده


بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق

دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 27-46

رضا رضازاده؛ زهرا جمشیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


نقدی بر نظریۀ «کامل شدن نفس، علت جدایی از بدن»

دوره 9، شماره 15، بهمن 1393، صفحه 99-118

سیدحسین سیدموسوی


نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 101-125

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


نقد تحلیلی نظریۀ ملاصدرا در جمع بین حدوث و بقای نفس

دوره 7، شماره 11، بهمن 1391، صفحه 81-91

محمداسحاق عارفی شیرداغی


چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 3-38

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


تحلیل مبادی تصوری و تصدیقی مسئلۀ ارتباط نفس با بدن

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 55-75

عسکر دیرباز؛ احمد شه گلی


تحلیل رابطۀ نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 83-102

محمداسحاق عارفی شیرداغی