کلیدواژه‌ها = سهروردی
تعداد مقالات: 8
1. نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-172

سیداحمد حسینی سنگ‌چال؛ محمد سعیدی‌مهر


2. جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری


3. بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 27-46

رضا رضازاده؛ زهرا جمشیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


4. اعتبارات عقلی نزد سهروردی (بررسی قاعدۀ «کلّ ما یلزم من تکرّره محال فهو اعتباری»)

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-70

رضا اکبریان؛ حسنی همایون


5. بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-21

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ امیر راستین


6. رابطۀ علت و معلول در دیدگاه سهروردی و ملاصدرا؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

دوره 7، شماره 11، پاییز و زمستان 1391، صفحه 31-58

رضا اکبریان؛ نفیسه نجبا


7. چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 3-38

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


8. قوۀ خیال و عالم صور خیالی

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 3-32

رضا اکبریان