کلیدواژه‌ها = سهروردی
بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 111-139

10.30513/ipd.2021.2697.1224

امین دهقانی؛ حسن معلمی؛ مسعود اسماعیلی


نقش مسئلۀ بساطت یا ترکب مشتق در شکل‌گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ‌های آن

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 151-172

سیداحمد حسینی سنگ‌چال؛ محمد سعیدی‌مهر


جسم، جوهری مشکّک در اندیشۀ سهروردی

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 111-126

مصطفی مومنی؛ محمدجواد اخگری


بازخوانی نظرگاه سهروردی در باب تناسخ بر پایۀ متن حکمة الاشراق

دوره 10، شماره 16، خرداد 1394، صفحه 27-46

رضا رضازاده؛ زهرا جمشیدی؛ مجید ضیائی قهنویه


بررسی درستی انتساب تناسخ به سهروردی و زکریای رازی با تکیه بر آثار

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 3-21

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ امیر راستین


چیستی نفس و رابطۀ آن با بدن از دیدگاه سهروردی و کانت

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 3-38

سیدمرتضی حسینی شاهرودی


قوۀ خیال و عالم صور خیالی

دوره 5، شماره 8، آبان 1388، صفحه 3-32

رضا اکبریان