نویسنده = غلامعلی مقدم
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن

دوره 16، شماره 28، بهار و تابستان 1400، صفحه 237-258

10.30513/ipd.2020.1060

غلامعلی مقدم؛ محمد مهدی یزدانی کمرزرد


2. مطالعه تطبیقی علت تامه و ناقصه در فلسفه با سبب و شرط در علم اصول

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 231-250

غلامعلی مقدم


3. مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

غلامعلی مقدم؛ ابوالحسن ارجمند


4. مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


5. مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 77-101

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


6. ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم


7. ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 8، شماره 13، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-98

رضا اکبریان؛ غلامعلی مقدم


8. فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی

دوره 6، شماره 9، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-120

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم