نویسنده = غلامعلی مقدم
بازتقریر موضع تشکیک نسبت به موضوع فلسفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1402

10.30513/ipd.2023.4813.1407

غلامعلی مقدم


تأثیر مبنای حکمی وحدت نفس و بدن بر فتوای فقهی مالکیت نفس بر بدن

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 237-258

10.30513/ipd.2020.1060

غلامعلی مقدم؛ محمد مهدی یزدانی کمرزرد


مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 109-126

غلامعلی مقدم؛ ابوالحسن ارجمند


مطالعۀ تطبیقی عقل اول و وجود منبسط در حکمت مشاء و عرفان

دوره 12، شماره 20، خرداد 1396، صفحه 47-68

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


مخلوق اوّل در روایات و دو مواجهۀ متفاوت

دوره 11، شماره 18، خرداد 1395، صفحه 77-101

سیدعلی حسینی شریف؛ غلامعلی مقدم


ملائکۀ مهیّمه در متون دینی، عرفانی و حکمی

دوره 9، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 127-150

سیدمحمد موسوی بایگی؛ غلامعلی مقدم


ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 8، شماره 13، بهمن 1392، صفحه 79-98

رضا اکبریان؛ غلامعلی مقدم


فطرت و نقش آن در معرفت‌شناسی

دوره 6، شماره 9، بهمن 1389، صفحه 97-120

حسین غفاری؛ غلامعلی مقدم