نویسنده = سیدمرتضی حسینی شاهرودی
تعداد مقالات: 7
1. روایات خلقت نوری و موضع سه حکیم بزرگ: صدرالمتألهین، فیض کاشانی و علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1399

10.30513/ipd.2020.1062

سیده زهرا موسوی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ محمد علی وطن دوست


2. فاعلیت یا قابلیت نفس در ادراک جزئیات و بررسی نتایج حاصل از پذیرش هر یک در اندیشه صدرا

دوره 15، شماره 26، بهار و تابستان 1399، صفحه 133-156

امیر راستین؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


3. بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


4. فهم و اثبات بساطت حق‌تعالی در پرتو قیومیت الهی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 21، پاییز و زمستان 1396، صفحه 3-24

عظیمه پورافغان؛ علیرضا کهنسال؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


5. مبانی فلسفی صدرالمتألهین در اثبات علم تمام موجودات به خداوند

دوره 12، شماره 20، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-46

روح الله زینلی؛ علیرضا نجف زاده تربتی؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


6. بررسی تحلیلی نظر علامه طباطبایی دربارۀ قضا و قدر با رویکرد تفسیری ـ روایی ـ فلسفی

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 3-26

محمدعلی وطن‌دوست؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ حسن نقی‌زاده


7. بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علّیت

دوره 5، شماره 8، پاییز 1388، صفحه 33-61

سیدمرتضی حسینی شاهرودی