کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تحلیل حشر تبعی از منظر صدرالمتألهین و مواجهه با اشکالات رجوع الی الله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.30513/ipd.2023.5177.1439

محمد موسوی بایگی؛ محمدتقی رجائی؛ مصطفی اسفندیاری


بررسی تطبیقی فناء فی اللّٰه از منظر ابن سینا، سهروردی و ملاصدرا

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 111-139

10.30513/ipd.2021.2697.1224

امین دهقانی؛ حسن معلمی؛ مسعود اسماعیلی


اصل تضاد در عالم از دیدگاه صدرا و هگل

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 211-235

10.30513/ipd.2021.1909.1188

محبوبه کریمی خوزانی؛ مهدی دهباشی؛ محمد رضا شمشیری


بررسی انتقادی نتایج نظریۀ وحدت در فیزیک از نظر هاوکینگ بر اساس وحدت تشکیکی ملاصدرا

دوره 16، شماره 28، تیر 1400، صفحه 259-288

10.30513/ipd.2021.2550.1214

احمد منصوری ماتک(گیلانی)؛ فهیمه شریعتی؛ سید مجید صابری فتحی؛ محمد جواد عنایتی راد


عدم مرز میان مجرد و مادی در تفکر صدرایی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 119-140

10.30513/ipd.2021.1302

فرزانه رنجبرزاده؛ عباس جوارشکیان؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تطبیقی حمل حقیقت و رقیقت از دیدگاه ملاصدرا و ابن عربی

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 211-233

10.30513/ipd.2021.1496.1135

رامین گلمکانی؛ هادی ایزانلو؛ رسول پاداش پور


تحلیل و بررسی دیدگاه حکیم سبزواری نسبت به موضع ملاصدرا دربارۀ مجرای قاعدۀ الواحد

دوره 15، شماره 27، اسفند 1399، صفحه 255-272

22034/ipd.2020.713.1067

سیدمحمد موسوی بایگی؛ رضا حصاری؛ محمدرضا گرگین


مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 103-122

10.30513/ipd.2020.521

رامین گلمکانی؛ رسول پاداش پور؛ محمدمهدی سلامی


بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 109-128

علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ ربابه جلیلی بهابادی


مبادی عمل از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

دوره 14، شماره 24، شهریور 1398، صفحه 237-256

10.30513/ipd.2019.44

احمد شه‌گلی


بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، بهمن 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 13، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 109-126

غلامعلی مقدم؛ ابوالحسن ارجمند


تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، بهمن 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی