کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
تعداد مقالات: 34
2. «دیدگاه ملاصدرا درباره رکن اول مبناگروی: تعداد گزاره های پایه»

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-170

عباسعلی منصوری


3. جایگاه نظریۀ فقر وجودی معلول در تبیین خداشناسی فطری ملاصدرا در آیۀ فطرت

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-22

علی ارشدریاحی؛ مائده زمانی


4. مقایسه تطبیقی مسأله شر از دیدگاه ابن عربی، ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-122

10.30513/ipd.2020.521

رامین گلمکانی؛ رسول پاداش پور؛ محمدمهدی سلامی


5. بررسی نظریه حشر صدرالمتألهین در عرفان ابن عربی

دوره 14، شماره 25، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-206

مهدیه نزاکتی علی اصغری؛ سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ علیرضا کهنسال


6. تحلیل انتقادی برهان صدیقین ملاصدرا بر مبنای دو رویکرد

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 109-128

علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن‌آبادی؛ ربابه جلیلی بهابادی


7. مبادی عمل از دیدگاه فارابی و ملاصدرا

دوره 14، شماره 24، بهار و تابستان 1398، صفحه 237-256

10.30513/ipd.2019.44

احمد شه‌گلی


8. بررسی مفهوم «من» و آگاهی از دیدگاه حکمت متعالیه و عصب‌شناسی

دوره 13، شماره 23، پاییز و زمستان 1397، صفحه 71-92

زهره سلحشور سفیدسنگی؛ محمدکاظم علمی سولا؛ علیرضا کهنسال؛ علی مقیمی


9. مطالعۀ تطبیقی استقلال مفهومی وجود رابط در ملاصدرا و اسپینوزا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 109-126

غلامعلی مقدم؛ ابوالحسن ارجمند


10. نقد و بررسی گفتمان امکان یا امتناع شناخت خدا

دوره 13، شماره 22، بهار و تابستان 1397، صفحه 39-64

سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛ فرزانه رنجبرزاده


12. تبیین و بررسی ادراک حسی از دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی

دوره 11، شماره 19، پاییز و زمستان 1395، صفحه 25-44

جواد پارسایی؛ سیدمحمد موسوی بایگی


14. مبادی فلسفی وحی در اندیشۀ ملاصدرا

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-31

علی ارشدریاحی؛ مسعود رهبری


15. خلافت الهی، انسان جهانی، ولایت تکوینی (با تکیه بر دیدگاه ملاصدرا)

دوره 11، شماره 18، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-120

فاطمه سلیمانی دره‌باغی


16. ماهیت و مراتب «ذکر» در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-46

علی ارشدریاحی؛ فاطمه زارع


17. بررسی تطبیقی وجوه هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی انسان کامل در آرای ابن عربی و ملاصدرا

دوره 10، شماره 17، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-74

حسین بلخاری قهی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


18. تحلیل صدرایی از رابطۀ علّیت و حذف ماهیات

دوره 10، شماره 16، بهار و تابستان 1394، صفحه 47-62

عبدالعلی شکر


19. ابعاد ابتکاری نظریۀ مُثُل در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 119-142

قدرت الله قربانی


20. نقدی بر نظریۀ «کامل شدن نفس، علت جدایی از بدن»

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 99-118

سیدحسین سیدموسوی


21. «حقیقت» در حکمت متعالیۀ ملاصدرا و هرمنوتیک فلسفی گادامر

دوره 9، شماره 15، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-30

علیرضا آزاد؛ حسن نقی زاده؛ جهانگیر مسعودی


22. نقش نگرش وجودی صدرا به علم در تعالی نفس

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-125

محمدمهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی


23. جُستاری تطبیقی دربارۀ اعتبار و نقش «منابع معرفتی» در اندیشۀ ملاصدرا و ابن عربی

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 37-56

رضا رضازاده؛ سمیه منفرد


24. نَفَس رحمانی در آینۀ حکمت متعالیه

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-76

مهدی زمانی


25. برهان وجودی آنسلم و نقد آن بر اساس مبانی ملاصدرا

دوره 9، شماره 14، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-99

سیدحمید طالب‌ زاده؛ رحمت الله کریم زاده